Gotzaitegian dirua zuritzearen eta terrorismoa babestearen aurkako neurri nagusien gida orientagarria.